عنوان
 

 

چرا پيشگيري از جرم !


در ارتكاب هر عمل مجرمانه دو عامل اصلي دخيل هستند : انگيزه مجرم و شرايط و فضاي مناسب براي وقوع جرم

از بين بردن انگيزه مجرمان، وظيفه اي فراتر از حيطه توان مسئوليت هاي يك شهروند عادي و در محدوده اختيارات و توانايي هاي سازمان هاي كلان كشوري مي باشد؛‌ اما جلوگيري از ايجاد فضا و بستر مساعد بروز يك عمل مجرمانه توسط بزهكاران، تا حد بسيار وابسته به نوع عملكرد هر يك از قربانيان بالقوه، يعني شهروندان است كه مي تواند آنان را در برابر مجرمان فرصت طلب حفظ نمايد و موجب ناكامي اين افراد گردد.

در راه اندازي اين قسمت از سايت از الگويي ويژه بهره گرفته شده است كه مبتني بر ارائه نكات كوتاه و مفيد مي باشد. شما مي توانيد با كليك بر روي هر يك از مطالب زير به نكات و راهنمايي هاي مناسبي دست يابيد.

 

 
   
عنوان
           
 


 


 


ارتقاء امنیت وب با وف بومی